Les TIC a l'educació infantil

ASPECTES DESTACATS:


* Ofereixen múltiples possibilitats educatives amb diversos instruments per a l'educació dels infants.

* Permeten el treball de diferents habilitats i competències (desenvolupament psicomotor, habilitats cognitives, identitat i autonomia personal). (Aguaded i Cabero, 2002)

* El treball de les competències digitals a infantil ha de basar-se en activitats i jocs educatius. (Aguiar i Cuesta, 2009)


* És fonamental un bon suport adult per al progrés i el recolzament del procés educatiu de l'infant.
POSSIBILITATS EDUCATIVES DEL BLOG
  • Es pot treballar a través de diferents eines tecnològiques, amb l’ordinador, la tablet...en funció del material del qual es disposi. 
  • Permet el treball cooperatiu i també el treball autònom, ja que les activitats poden ser desenvolupades de forma grupal i/o individual. 
  • Permet el treball de múltiples aspectes i continguts, així com el desenvolupament d’habilitats psicomotors, cognitives... 
  • El paper de l’adult és indispensable i fonamental per al seguiment i educació dels infants. Cal recolzar-los i ajudar-los per tal que puguin treballar en funció dels interessos/necessitats. 
  • Es pot treballar dins un context escolar o de forma extraescolar, com a eina educativa per al lleure dels infants fora de l’escola. 


EXPERIÈNCIES D'ALTRES ESCOLES

A continuació es mostren experiències reals que s'han desenvolupat a altres centres escolars, els quals han escollit les TIC com a un recurs més per al treball d'aula.


Creus que l'experiència ha estat enriquidora?"Projecte TIC i aprenentatge significatiu"
Com ens podem comunicar amb en Raúl?

Alumnes de P5 de l'escola Guillem de Montgrí (2012)
Experiències tecnològiques
per l'Escola Jacint VerdaguerEts mestre/a i has desenvolupat algun projecte i/o activitat amb les TIC o formen part del dia a dia de la teva escola? Si vols compartir la teva experiència, pots fer-ho a la secció de comentaris del final de la pàgina.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

DIGIEDUCA'T: UN MÓN PLE D'AVENTURESLes TIC són un món inesgotable de coneixement. A través d'elles poden obtenir infinitat d'informació sobre qualsevol aspecte de la vida. La xarxa és cada vegada més gran i, a la vegada, cada cop es converteix més en un ganivet de doble fulla. No obstant, deixarem d'aprofitar-les per por als aspectes negatius?

Digieduca't és només una part del projecte que pot iniciar-se a una escola. És un recurs educatiu més per al suport i progrés de l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge. Aquest ens ofereix multitud d'aplicacions i continguts educatius per treballar i aprendre a través d'una eina motivadora com són actualment les TIC. 

Però, ens hem de quedar aquí?

El blog pot ser un recurs molt útil si el complementem amb la quotidianitat de les aules, si escoltem als infants i si millorem la metodologia d'escola a partir de les aportacions i idees de tots. No ha de ser un element aïllat, sinó una eina més per al treball d'aula, un recurs on poder accedir sempre que el necessitem. A més, el podem interrelacionar amb altres eines (pissarra digital, ordinadors...) i fins i tot enriquir-lo i millorar-lo entre els propis alumnes, fent col·laborar a altres nivells educatius com podria ser educació primària o, fins i tot, nivells superiors, per tal de fer-lo més ampli i amb un ventall més ampli de possibilitats per acollir a un públic més divers.

A través de les TIC podem investigar, innovar i crear nou material, aprendre nous coneixements i formar part d'una xarxa de coneixement on tenim un paper fonamental: podem enriquir-la i aportar noves idees, treballar conjuntament.
La creativitat amb les TIC no té límits, tot és possible. Podem crear nous documents, investigar, comunicar-nos amb qualsevol espai del món... fer que l'aprenentatge sigui un aspecte motivador fomentant tots aquells aspectes positius, aprofitant les potencialitats que la xarxa ens aporta. I això no depèn només de l'escola, depèn de la societat, dels individus que formem part d'ella. 
Referències bibliogràfiques:


Aguiar, M. V. i Cuesta, H. (2009). Importancia de trabajar las TIC en educación infantil a través de métodos como la Web Quest. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 34, 81-94.
Aguaded, J.I. i Cabero, J.(dir.)(2002). Educar en red: Internet como recurso para la educación. Málaga: Aljibe
Carneiro, R., Toscano, J. C. i Díaz, T. (2009). Los desafíos de las TIC para el cambio educativo. Madrid: Fundación Santillana
Fernández, S. (2012). Projecte TIC i aprenentatge significatiu: com ens poden comunicar amb en Raúl?. [Document URL] [En línia] 
https://www.youtube.com/watch?v=TnxpEQYSsbQ

Segura, M. (2007). Introducción temprana a las TIC: Estrategias para educaren un uso responsable en Educación Infantil y Primaria. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia

No hay comentarios:

Publicar un comentario